Máy nước nóng Ariston

Máy nước nóng Ariston - Nhãn hiệu của Ý - Nổi tiếng nhất VN về dòng Máy nước nóng Năng lượng mặt trời & Máy nước nóng Điện dùng cho gia đình. 

Liên hệ mua hàng :
Sales 1: 
028 38680188 0912448554
Sales 2:

028 38682008 0919479736

Máy nước nóng Ariston

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston - Dòng ECO
ECO-1614 - 116Lít -   5.200.000  đ/bộ
ECO-1616 - 132Lít -   6.000.000  đ/bộ
ECO-1812 - 150Lít -   7.400.000  đ/bộ
ECO-1814 - 175Lít -   7.950.000  đ/bộ
ECO-1816 - 200Lít -   9.000.000 đ/bộ
ECO-1820 - 250Lít -  10.500.000 đ/bộ
ECO-1824 - 300Lít -  12.600.000 đ/bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SB35E & SB35PE
SB35E :   1,750,000 đồng / bộ
SB35PE2,520,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SM45E & SM45PE

SM45PE2,750,000 đồng / bộ

SM45E :   2,100,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - RMC45E & RMC45PE

RMC45PE :   3,150,000 đồng / bộ
RMC45E :      2,520,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SMC45E & SMC45PE

SMC45PE 3,000,000 đồng / bộ

SMC45E :   2,450,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - RT45PE & RT45E
RT45PE : 4,000,000 đồng / bộ
RT45E :   2,950,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - ST45PE
ST45PE : 4,000,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - PRO 40-50-80-100L

PRO-40L :   3,340,000 VND/bộ
PRO-50L :   3,520,000 VND/bộ

PRO-80L :   4,850,000 VND/bộ
PRO-100L : 7,050,000 VND/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - SLIM 30 QH
SLIM 30 QH : 3,780,000 đồng/bộ