Máy nước nóng năng lượng mặt trời & điện
Ariston là nhãn hiệu nổi tiếng của Ý rất được ưa chuộng bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Máy nước nóng Ariston được phân phối bởi Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Vĩnh Tín.
Liên hệ mua hàng:
 
Mr Trung : 028.3868 2009 - 0916.543747

Máy nước nóng năng lượng mặt trời & điện

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ ME 15L, 20L, 30L, 50L

QQ ME 15L :       2.630.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.150.000 đồng/bộ
QQ ME 20L :       2.835.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.350.000 đồng/bộ
QQ ME 30L :       3.010.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.500.000 đồng/bộ
QQ ME 50L :       4.410.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.700.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ TE 15L, 20L, 30L

QQ TE 15L :       2.760.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.270.000 đồng/bộ
QQ TE 20L :       2.950.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.450.000 đồng/bộ
QQ TE 30L :        3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ AE 15L, 20L, 30L, 50

QQ AE 15L :       2.920.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.400.000 đồng/bộ
QQ AE 20L :       3.110.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.580.000 đồng/bộ
QQ AE 30L :       3.310.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.750.000 đồng/bộ
QQ AE 50L :       4.620.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.900.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ SE 15L, 20L, 30L

QQ SE 15L :       3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng/bộ
QQ SE 20L :       3.330.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.780.000 đồng/bộ
QQ SE 30L :       3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.950.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI TE 15L, 20L, 30L

VERDI TE 15L :  3.035.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.500.000 đồng/bộ
VERDI TE 20L :  3.200.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng/bộ
VERDI TE 30L :  3.425.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.850.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI DE 15L, 20L, 30L

VERDI DE 15L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng/bộ
VERDI DE 20L3.310.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.750.000 đồng/bộ
VERDI DE 30L :  3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.950.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI AE 15L, 20L, 30L

VERDI AE 15L3.255.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.700.000 đồng/bộ
VERDI AE 20L3.425.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.850.000 đồng/bộ
VERDI AE 30L :  3.645.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.050.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI SE 15L, 20L, 30L

VERDI SE 15L : 3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ
VERDI SE 20L3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.950.000 đồng/bộ
VERDI SE 30L :  3.750.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.140.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI ECO 20L
INFINITI ECO 20L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :      2.750.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI PLUS 20L
INFINITI PLUS 20L3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   2.950.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI MAX 20L
INFINITI MAX 20L4.500.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :      3.900.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli AQUASTORE

50L :    3.740.000 đồng/bộ

80L :    5.110.000 đồng/bộ

100L :  7.475.000 đồng/bộ

125L :  9.220.000 đồng/bộ

150L11.095.000 đồng/bộ

200L : 14.950.000 đồng/bộ

300L19.930.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli AQUASTORE E

50L :    3.895.000 đồng/bộ

80L :    5.265.000 đồng/bộ

100L :  7.635.000 đồng/bộ

125L :  9.375.000 đồng/bộ

150L11.250.000 đồng/bộ

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli RITA FS - 4.5TM
RITA FS - 4.5TM1.325.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   1.200.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli RITA FS - 4.5TE
RITA FS - 4.5TE1.660.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   1.430.000 đồng/bộ