Năng lượng mặt trời & điện
Ariston là nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật rất được ưa chuộng bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Máy nước nóng Ariston được phân phối bởi Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Vĩnh Tín.
Liên hệ mua hàng:
Ms Thủy : 08.38682008 - 0916.543745
Mr Trung : 08.38682009 - 0916.543747

Năng lượng mặt trời & điện

Bình nước nóng điện Everhot loại treo tường ngang

ERAL03005 - 30L : 3.500.000 đồng/bộ

ERAL05005 - 50L : 4.000.000 đồng/bộ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli

160 lít - 12 ống :  7.350.000 đồng/bộ

180 lít - 14 ống :  8.200.000 đồng/bộ

200 lít - 16 ống : 9.250.000 đồng/bộ

230 lít - 18 ống : 10.650.000 đồng/bộ

260 lít - 22 ống : 11.850.000 đồng/bộ

300 lít - 26 ống : 15.200.000 đồng/bộ

400 lít - 30 ống : 19.000.000 đồng/bộ

Bình nước nóng điện Everhot loại đặt sàn

ERAS150 - 150L : 13.600.000 đồng/bộ

ERAS245 - 245L : 16.200.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli HOT DOG 5L

HOT DOG 5L :    1.680.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 1.450.000 đồng/bộ
HOT DOG 5L :    1.830.000 đồng/bộ (có chống giật ELCB)
Giá khuyến mãi : 1.550.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli CUBO 15L, 30L

CUBO 15L :        2.320.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 1.900.000 đồng/bộ
CUBO 30L :        2.650.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.200.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli CUBO E 15L, 30L

CUBO E 15L :    2.470.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.040.000 đồng/bộ
CUBO E 30L :     2.800.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.340.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ M 15L, 20L, 30L, 50L

QQ M 15L :         2.455.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.030.000 đồng/bộ
QQ M 20L :         2.650.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.250.000 đồng/bộ
QQ M 30L :         2.815.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.350.000 đồng/bộ
QQ M 50L :         4.030.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.390.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ ME 15L, 20L, 30L, 50L

QQ ME 15L :       2.505.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.100.000 đồng/bộ
QQ ME 20L :       2.700.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.300.000 đồng/bộ
QQ ME 30L :       2.865.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.450.000 đồng/bộ
QQ ME 50L :       4.200.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.600.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ TE 15L, 20L, 30L

QQ TE 15L :       2.630.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.230.000 đồng/bộ
QQ TE 20L :       2.810.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.400.000 đồng/bộ
QQ TE 30L :        3.000.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.560.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ AE 15L, 20L, 30L, 50

QQ AE 15L :       2.780.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.370.000 đồng/bộ
QQ AE 20L :       2.960.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.530.000 đồng/bộ
QQ AE 30L :       3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.700.000 đồng/bộ
QQ AE 50L :       4.400.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.850.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ SE 15L, 20L, 30L

QQ SE 15L :       3.000.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.470.000 đồng/bộ
QQ SE 20L :       3.170.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.630.000 đồng/bộ
QQ SE 30L :       3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI TE 15L, 20L, 30L

VERDI TE 15L :  2.890.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.450.000 đồng/bộ
VERDI TE 20L :  3.050.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng/bộ
VERDI TE 30L :  3.260.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI DE 15L, 20L, 30L

VERDI DE 15L3.000.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.560.000 đồng/bộ
VERDI DE 20L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.690.000 đồng/bộ
VERDI DE 30L :  3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.890.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI AE 15L, 20L, 30L

VERDI AE 15L3.100.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng/bộ
VERDI AE 20L3.260.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ
VERDI AE 30L :  3.470.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.000.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI SE 15L, 20L, 30L

VERDI SE 15L : 3.200.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng/bộ
VERDI SE 20L3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ
VERDI SE 30L :  3.570.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.980.000 đồng/bộ