Năng lượng mặt trời & điện
Ariston là nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật rất được ưa chuộng bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Máy nước nóng Ariston được phân phối bởi Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Vĩnh Tín.
Liên hệ mua hàng:
Ms Thủy : 08.38682008 - 0916.543745
Mr Trung : 08.38682009 - 0916.543747

Năng lượng mặt trời & điện

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI ECO 20L
INFINITI ECO 20L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :      2.750.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI PLUS 20L
INFINITI PLUS 20L3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   2.950.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI MAX 20L
INFINITI MAX 20L4.500.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :      3.900.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli AQUASTORE

50L :    3.560.000 đồng/bộ

80L :    4.865.000 đồng/bộ

100L :  7.120.000 đồng/bộ

125L :  8.780.000 đồng/bộ

150L10.565.000 đồng/bộ

200L : 14.240.000 đồng/bộ

300L18.980.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli AQUASTORE E

50L :    3.710.000 đồng/bộ

80L :    5.015.000 đồng/bộ

100L :  7.270.000 đồng/bộ

125L :  8.930.000 đồng/bộ

150L10.715.000 đồng/bộ

Máy nước nóng trực tiếp Ferroli RITA FS - 4.5TM
RITA FS - 4.5TM1.260.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :    1.100.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli RITA FS - 4.5TE
RITA FS - 4.5TE1.580.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   1.370.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli RITA FS - 4.5DE
RITA FS - 4.5DE1.680.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   1.500.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SSN
DIVO SSN :         2.420.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 1.920.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDN
DIVO SDN :        2.520.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.030.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SSP
DIVO SSP :         3.230.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.670.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SDP
DIVO SDP :        3.620.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.970.000 đồng/bộ
Máy nước nóng trực tiếp Ferroli DIVO SFP
DIVO SFP :         6.000.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 5.190.000 đồng/bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon MULTI-POINT - M777E
M777E : 3.600.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi :
 3.050.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon ZILLENIUM - WH8118EP
WH8118EP : 3.600.000 đồng / bộ ( 4.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.050.000 đồng / bộ

WH8118EP : 3.700.000 đồng / bộ ( 5.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.150.000 đồng / bộ