Năng lượng mặt trời & điện
Ariston là nhãn hiệu nổi tiếng của Nhật rất được ưa chuộng bởi khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Máy nước nóng Ariston được phân phối bởi Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Vĩnh Tín.
Liên hệ mua hàng:
Ms Thủy : 08.38682008 - 0916.543745
Mr Trung : 08.38682009 - 0916.543747

Năng lượng mặt trời & điện

Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8338E
WH8338E : 3.000.000 đồng / bộ ( 4.5 KW )
Giá khuyến mãi : 2.450.000 đồng / bộ

WH8338E : 3.100.000 đồng / bộ ( 5.5 KW )
Giá khuyến mãi : 2.550.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8558EP
WH8558EP : 3.800.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.250.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8998E
WH8998E : 3.200.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8998EP
WH8998EP : 4.000.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.400.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon KINGSTON - KS500E
KS500E : 3.450.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 2.600.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon KINGSTON - KS500EP
KS500EP : 4.200.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.400.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon KINGSTON - KS500ESP6
KS500ESP6 : 4.500.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.850.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon CHAMPANGE - CP007E
CP007E : 3.250.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon CHAMPANGE - CP007EP
CP007EP : 4.050.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.450.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GRANDE - GD600EP
GD600EP : 4.150.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.550.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GRANDE - GD600ESP6
GD600ESP6 : 4.650.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 4.050.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GRANDE - GD600EP RS
GD600EP RS : 5.150.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 4.550.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GRANDE - GD600ESP6 RS
GD600ESP6 RS : 5.500.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 4.800.000 đồng / bộ
Máy nước nóng gián tiếp điện ATLANTIC ONDEO

ATLANTIC ONDEO 15L : 2.950.000 đồng/bộ

ATLANTIC ONDEO 30L : 3.280.000 đồng/bộ

Máy nước nóng gián tiếp điện ATLANTIC ONDEO ACCESS

ATLANTIC ONDEO ACCESS 15L : 2.540.000 đồng/bộ

ATLANTIC ONDEO ACCESS 30L : 2.990.000 đồng/bộ