Sản phẩm

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - SLIM2 20-R
SLIM2 20-R : 3,200,000 đồng/bộ
Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - SLIM2 20-RS
SLIM2 20-RS : 3,400,000 đồng/bộ
Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - SLIM 30 ST B
SLIM 30 ST B : 3,300,000 đồng/bộ
Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 R 15-30

ANDRIS2 R-15 : 2,880,000 đồng/bộ

ANDRIS2 R-30 : 3,230,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 RS 15-30

ANDRIS2 RS-15 : 3,120,000 đồng/bộ

ANDRIS2 RS-30 : 3,500,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 LUX 15-30

ANDRIS2 LUX15 : 3,450,000 đồng/bộ

ANDRIS2 LUX-30 : 3,900,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 TOP 15-30

ANDRIS2 TOP-15 : 4,200,000 đồng/bộ

ANDRIS2 TOP-30 : 4,800,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 B 15-30

ANDRIS2 B-15 : 2,450,000 đồng/bộ

ANDRIS2 B-30 : 2,850,000 đồng/bộ

Bình đun nước sôi Centon
70207 W - 7.5L: 17.600.000 đồng/bộ
70215 W - 15L : 23.200.000 đồng/bộ
70225 W - 25L : 25.500.000 đồng/bộ
70240 W - 40L : 25.800.000 đồng/bộ
Máy nước nóng Heat pump Atlantic Explorer 200L & 270L
Atlantic Explorer 200L : 49.100,000 đ/bộ
Atlantic Explorer 270L : 52.800,000 đ/bộ
Máy nước nóng Heat pump Atlantic Egeo 200L & 270L
Atlantic Egeo 200L : 40.800,000 đ/bộ
Atlantic Egeo 270L : 44.900,000 đ/bộ
Máy nước nóng gián tiếp điện ATLANTIC ONDEO HZ

ATLANTIC ONDEO HZ 20L : 3.150.000 đồng/bộ

ATLANTIC ONDEO HZ 30L : 4.500.000 đồng/bộ