Sản phẩm

Tủ điều khiển hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời HC-01

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

C.suất 7.5KW-380V : 6.500.000 đ/tủ

Bình đun nước sôi Rheem Lazer vỏ sơn trắng
710007 AUTO - 7.5L :  17.400.000 đồng/bộ
70207 W  - 7.5L :          17.400.000 đồng/bộ
70210 W - 7.5L :           17.400.000 đồng/bộ
710015 AUTO - 15L :    22.200.000 đồng/bộ
70215 W - 15L :             22.200.000 đồng/bộ
710025 AUTO - 25L :    24.500.000 đồng/bộ
70225 W - 25L :             24.500.000 đồng/bộ
710040 AUTO - 40L :    24.800.000 đồng/bộ
70240 W -40L :              24.800.000 đồng/bộ
Tủ điện điều khiển Bơm hồi nước nóng PC-10A

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

+ C.suất 1KW - 220V : 2.000.000 đ/tủ

+ C.suất 2KW - 220V : 2.550.000 đ/tủ

Bình nước nóng RHEEM - Dòng Dân dụng
111025 - 25L :       9.000.000 đ/bộ
101038 - 38L :     11.800.000 đ/bộ
111050 - 53L :     12.200.000 đ/bộ
111080 - 90L :     15.200.000 đ/bộ
111125 - 135L :   17.000.000 đ/bộ
191160 - 170L :   17.800.000 đ/bộ
491250 - 270L :   21.700.000 đ/bộ
491315 - 325L :   26.200.000 đ/bộ
491400 - 400L :   31.000.000 đ/bộ
Tủ điện điều khiển Điện trở máy nước nóng RC-10A

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

+ C.suất 2.5KW-1pha: 2.650.000 đ/tủ

+ C.suất 7.5KW-3pha: 3.200.000 đ/tủ

Bình nước nóng RHEEM - Dòng Công nghiệp

613050 -   60L : 28,500,000 đ/bộ

613315 - 315L : 31,600,000 đ/bộ

616315 - 315L : 37.500.000 đ/bộ