Sản phẩm

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SMC45E & SMC45PE

SMC45PE 3,300,000 đồng / bộ

SMC45E :   2,450,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - RMC45E

RMC45E2,520,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SM45E & SM45PE

SM45PE2,950,000 đồng / bộ

SM45E :   2,100,000 đồng / bộ

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston - Dòng ECO
ECO-1614 - 116Lít -   6.500.000  đ/bộ
ECO-1616 - 132Lít -   7.300.000  đ/bộ
ECO-1812 - 150Lít -   8.600.000  đ/bộ
ECO-1814 - 175Lít -   9.100.000  đ/bộ
ECO-1816 - 200Lít -  10.500.000 đ/bộ
ECO-1820 - 250Lít -  12.500.000 đ/bộ
ECO-1824 - 300Lít -  15.200.000 đ/bộ
Bình nước nóng điện dân dụng Rheem loại treo ngang

86H-25 -    25L  :  5.000.000  đồng/bộ

86H-40 -    40L  :  5.500.000  đồng/bộ

86H-55 -    55L  :  5.800.000  đồng/bộ

86H-75 -    75L  :  6.600.000  đồng/bộ

86H-100 - 100L :  7.300.000 đồng/bộ

Bình nước nóng điện dân dụng Rheem loại treo đứng

86VP6S - 25L     :  5.000.000  đồng/bộ

86VP10S - 42L   :  5.500.000  đồng/bộ

86VP15S - 50L   :  5.800.000  đồng/bộ

86VP20S - 75L   :  6.600.000  đồng/bộ

86VP30S - 100L 7.300.000  đồng/bộ

Máy nước nóng Heat pump Rheem 554410 - 410L
551325 - 410L :   83,400,000 đồng/bộ
Phụ kiện hệ thống điều khiển nước nóng

Giá phụ kiện điều khiển:

+ Cảm biến PC10A, RC10A và S10A : 150.000 đ/sợi (dài 1m)

+ Dây tín hiệu 3c : 15.000 đ/m

+ Cảm biến HC-01 : 200.000 đ/sợi (dài 1m)

+ Ống Inox cảm biến - 150mm : 150.000 đ/cây

+ Ống inox cảm biến - 450mm : 250.000 đ/cây

Thiết bị điều khiển hệ thống nước nóng HC-01

Model HC-01 : 3,500,000 đ/bộ

(gồm 01 board điều khiển, 02 dây cảm biến, 02 ống Inox lắp cảm biến)

Máy nước nóng Heat pump Rheem 551325 - 325L
551325 - 325L :   82,400,000 đồng/bộ
Thiết bị điều khiển bơm hồi nước nóng - PC10A

Model PC10A1,000,000 đ/bộ

Bao gồm : 01 bộ điều khiển + 01 ống Inox lắp cảm biến nhiệt.

Thiết bị điều khiển điện trở - RC10A

Model RC10A1,100,000 đ/bộ

Bao gồm : 01 bộ điều khiển + 01 ống Inox lắp cảm biến nhiệt.

Bình đun nước sôi Rheem Lazer vỏ Inox
720007 AUTO - 7L :    18.500.000 đồng/bộ
70207 S - 7L :              18.500.000 đồng/bộ
70210 S - 7L :              19.800.000 đồng/bộ
720015 AUTO - 15L :   24.800.000 đồng/bộ
70215 S - 15L :             24.800.000 đồng/bộ
720025 AUTO - 25L :   25.900.000 đồng/bộ
70225 S - 25L :             25.900.000 đồng/bộ
720040 AUTO - 40L :   33.600.000 đồng/bộ
70240 S - 40L :             33.600.000 đồng/bộ