Sản phẩm

Máy nước nóng điện trực tiếp Centon ZILLENIUM - WH8118EP
WH8118EP : 3.600.000 đồng / bộ ( 4.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.050.000 đồng / bộ

WH8118EP : 3.700.000 đồng / bộ ( 5.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.150.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon MULTI-POINT - M777E
M777E : 3.600.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi :
 3.050.000 đồng / bộ
Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-21

Giá sản phẩm :

SFV-21 : 1.040.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 950.000 đồng/bộ

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-29

Giá sản phẩm :

SFV-29 : 1.190.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.120.000 đồng/bộ

Vòi bếp nước lạnh INAX SFV-30

Giá sản phẩm :

SFV-30 : 1.300.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.200.000 đồng/bộ