Sản phẩm

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-7102S

Giá sản phẩm :

LFV-7102S : 3.965.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.480.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-7100SH

Giá sản phẩm :

LFV-7100SH : 5.150.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 4.350.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-7100B

Giá sản phẩm :

LFV-7100B : 7.030.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 6.040.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-71S

Giá sản phẩm :

BFV-71S : 12.980.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 10.790.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-71SEW

Giá sản phẩm :

BFV-71SEW : 9.270.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 7.540.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-71SEC

Giá sản phẩm :

BFV-71SEC : 9.270.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 7.540.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-6002S

Giá sản phẩm :

LFV-6002S : 4.635.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.990.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-6003S

Giá sản phẩm :

BFV-6003S : 6.180.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.270.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-60S

Giá sản phẩm :

BFV-60S : 11.900.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 10.350.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-8145T - BFV-8145T-1C

Giá sản phẩm :

BFV-8145T   -   BFV-8145T-1C : 6.245.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.500.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-8145T-5C

Giá sản phẩm :

BFV-8145T-5C : 7.345.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 6.050.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-5103T-3C

Giá sản phẩm :

BFV-5103T-3C : 13.470.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 10.800.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-5103T-5C

Giá sản phẩm :

BFV-5103T-5C : 13.630.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 11.450.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-5102S

Giá sản phẩm :

LFV-5102S : 7.130.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.640.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-70S

Giá sản phẩm :

BFV-70S : 10.095.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 8.900.000 đồng/bộ