Sản phẩm

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-60S

Giá sản phẩm :

BFV-60S : 11.900.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 10.350.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-8145T - BFV-8145T-1C

Giá sản phẩm :

BFV-8145T   -   BFV-8145T-1C : 6.245.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.500.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-8145T-5C

Giá sản phẩm :

BFV-8145T-5C : 7.345.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 6.050.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-5103T-3C

Giá sản phẩm :

BFV-5103T-3C : 13.470.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 10.800.000 đồng/bộ

Sen tắm nhiệt độ INAX BFV-5103T-5C

Giá sản phẩm :

BFV-5103T-5C : 13.630.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 11.450.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-5102S

Giá sản phẩm :

LFV-5102S : 7.130.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.640.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-70S

Giá sản phẩm :

BFV-70S : 10.095.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 8.900.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-7000B

Giá sản phẩm :

LFV-7000B : 4.755.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.940.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-7000B

Giá sản phẩm :

BFV-7000B : 5.600.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 4.720.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-28S

Giá sản phẩm :

BFV-28S : 3.865.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.030.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-50S

Giá sản phẩm :

BFV-50S : 10.095.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 8.650.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-50S-5C

Giá sản phẩm :

BFV-50S-5C : 10.350.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 8.790.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-5002S

Giá sản phẩm :

LFV-5002S : 3.710.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.090.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-5003S

Giá sản phẩm :

BFV-5003S : 5.045.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 4.140.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-5000SH

Giá sản phẩm :

LFV-5000SH : 4.225.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 3.720.000 đồng/bộ