Vòi chậu và sen tắm Inax
Vòi chậu và sen tắm Inax
Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam theo quy trình công nghệ của Nhật bản. Vòi chậu và sen tắm Inax với kiểu dáng sang trọng, thanh lịch, mang đến một không gian riêng tư, tiện nghi hoàn hảo.

Liên hệ mua hàng :

Ms Yến :    028 38680188 - 0912448554
Hotline :    0916448552
Email : contact@nuno.vn

Vòi chậu và sen tắm Inax

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1103S-4C

Giá sản phẩm :

BFV-1103S-4C
1.685.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.340.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1103S

Giá sản phẩm :

BFV-1103S : 1.540.000 
đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.240.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1102S-1

Giá sản phẩm :

LFV-1102S-1 : 1.220.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.020.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1101S-1

Giá sản phẩm :

LFV-1101S-1 : 1.405.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.140.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1203S-4C

Giá sản phẩm :

BFV-1203S-4C : 2.020.000 
đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.590.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1203S

Giá sản phẩm :

BFV-1203S : 1.770.000 
đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.470.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1202S-1

Giá sản phẩm :

LFV-1202S-1 : 1.475.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.190.000
đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1201S-1

Giá sản phẩm :

LFV-1201S-1 : 1.640.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.320.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1003S-2C

Giá sản phẩm :

BFV-1003S-2C : 2.320.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.920.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1003S-1C

Giá sản phẩm :

BFV-1003S-1C : 2.550.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.100.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-1003S

Giá sản phẩm :

BFV-1003S : 2.060.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.700.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1002S

Giá sản phẩm :

LFV-1002S : 1.700.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.390.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-1001S

Giá sản phẩm :

LFV-1001S : 1.855.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 1.500.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-3003S-3C

Giá sản phẩm :

BFV-3003S-3C : 3.060.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.460.000 đồng/bộ

Vòi chậu nóng lạnh INAX LFV-3001S

Giá sản phẩm :

LFV-3001S : 2.575.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 2.090.000 đồng/bộ