Mẫu 08: Đăng ký TK ngân hàng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG CỦA CÔNG TY CP KỸ THUẬT VĨNH TÍN

Ngân hàng ACB :
Tên tài khoản  : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VĨNH TÍ
Số tài khoản   : 26851769 - tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Sài Gòn

Ngân hàng Vietcombank :
 Tên tài khoản  : CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VĨNH TÍN            
 Số tài khoản  : 0071005399649 - tại Ngân hàng Vietcombank HCM - PGD8
MẪU ĐĂNG KÝ TK NGÂN HÀNG VỚI CHI CỤC THUẾ
Mau-08-Tai-khoan-ngan-hang