sản phẩm nổi bật

Model: Coolmac T1S-(P)  (NEW)
• C.suất 1500W-220V: 1.250.000đ/bộ
Bao gồm :
01 bộ điều khiển T1S (P)
01 cảm biến nhiệt độ
01 ống Inox lắp cảm biến 

613050 -   60L : 38,500,000 đ/bộ

613315 - 315L : 40.600,000 đ/bộ

616315 - 315L : 49.900.000 đ/bộ

710007 AUTO - 7.5L :  17.400.000 đồng/bộ
70207 W  - 7.5L :          17.400.000 đồng/bộ
70210 W - 7.5L :           17.400.000 đồng/bộ
710015 AUTO - 15L :    22.200.000 đồng/bộ
70215 W - 15L :             22.200.000 đồng/bộ
710025 AUTO - 25L :    24.500.000 đồng/bộ
70225 W - 25L :             24.500.000 đồng/bộ
710040 AUTO - 40L :    24.800.000 đồng/bộ
70240 W -40L :              24.800.000 đồng/bộ

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

C.suất 7.5KW-380V : 6.700.000 đ/tủ

151BPT ( 150 Lít ) - 22.000.000 đ/bộ
181L (180 Lít) -           41.000.000 đ/bộ
302L (300 Lít) -           61.000.000 đ/bộ

MAT 120S - 120 Lít : 4.650.000 đ/bộ
MAT 150S - 150 Lít : 5.400.000 đ/bộ
MAT 180S - 180 Lít : 6.300.000 đ/bộ
MAT 200S - 200 Lít : 7.100.000 đ/bộ
MAT 240S - 240 Lít : 10.300.000 đ/bộ
MAT 300S - 300 Lít : 14.000.000 đ/bộ
ĐT 58-12 - 130 Lít :   5.790.000 đ/bộ
ĐT 58-15 - 160 Lít :   6.190.000 đ/bộ
ĐT 58-18 - 180 Lít :   6.900.000 đ/bộ
ĐT 58-21 - 215 Lít :   8.200.000 đ/bộ
ĐT 58-24 - 250 Lít :   9.200.000 đ/bộ
ĐT 58-28 - 300 Lít : 10.300.000 đ/bộ

E-Life-220 - 220 lít - 29.800.000 đ/bộ

E-Life-320 - 320 lít - 42.300.000 đ/bộ

CFP-X-220 - 220 lít - 22.500.000 đ/bộ

CFP-X-320 - 320 lít - 34.750.000 đ/bộ

253-010 - 75L   :  8.400.000 đồng/bộ

263-016 - 100L :  9.600.000 đồng/bộ

273-017 - 150L : 12.300.000 đồng/bộ

283-014 - 200L : 13.000.000 đồng/bộ