Máy nước nóng Ariston

Máy nước nóng Ariston - Nhãn hiệu của Ý - Nổi tiếng nhất VN về dòng Máy nước nóng Năng lượng mặt trời & Máy nước nóng Điện dùng cho gia đình. 

Liên hệ mua hàng :
Sales 1: 
028 38680188 0916448552
Sales 2:

028 38682008 
Email : vinhtin.huyho@gmail.com

Máy nước nóng Ariston

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ariston - Dòng ECO2 TUBE
ECO2-1810 - 116 Lít -   5.900.000  đ/bộ
ECO2-1812 - 132 Lít -   6.900.000  đ/bộ
ECO2-1815 - 160 Lít -   7.900.000  đ/bộ
ECO2-1818 - 190 Lít -   9.100.000  đ/bộ
ECO2-1820 - 210 Lít -   10.200.000 đ/bộ
ECO2-1824 - 250Lít -    12.500.000 đ/bộ
ECO2-1828 - 300Lít -    14.300.000 đ/bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SM35PE
SM35PE2,750,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SB35E & SB35PE
SB35E :   1,750,000 đồng / bộ
SB35PE2,300,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SM45E & SM45PE

SM45PE2,850,000 đồng / bộ

SM45E :   2,300,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - RMC45E & RMC45PE

RMC45PE :   3,200,000 đồng / bộ
RMC45E :      2,570,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - SMC45E & SMC45PE

SMC45PE 3,050,000 đồng / bộ

SMC45E :   2,550,000 đồng / bộ

Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - RT45PE & RT45E
RT45PE : 4,000,000 đồng / bộ
RT45E :   3,000,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Ariston - ST45PE
ST45PE : 4,000,000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - PRO 40-50-80-100L

PRO-40L :   3,340,000 VND/bộ
PRO-50L :   3,520,000 VND/bộ

PRO-80L :   4,850,000 VND/bộ
PRO-100L : 7,050,000 VND/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 B 15-30

ANDRIS2 B-15 : 3,000,000 đồng/bộ

ANDRIS2 B-30 : 3,350,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 TOP 15-30

ANDRIS2 TOP-15 : 4,000,000 đồng/bộ

ANDRIS2 TOP-30 : 4,450,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 LUX 15-30

ANDRIS2 LUX15 :  3,350,000 đồng/bộ

ANDRIS2 LUX-30 : 3,700,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 RS 15-30

ANDRIS2 RS-15 : 3,150,000 đồng/bộ

ANDRIS2 RS-30 : 3,500,000 đồng/bộ

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 R 15-30

ANDRIS2 R-15 : 2,900,000 đồng/bộ

ANDRIS2 R-30 : 3,250,000 đồng/bộ