Máy nước nóng năng lượng mặt trời Magma
Máy nước nóng năng lượng mặt trời Magma được sản xuất tại Việt Nam, chuyên về dòng máy có ống thu nhiệt bằng thủy tinh màu đỏ có 03 lớp phủ. " Ống đỏ - 3 lớp phủ " là sản phẩm công nghệ mới và cao cấp nhất hiện nay có khả năng làm nóng nước nhanh nhất, phù hợp với điều kiện môi trường của Việt Nam.

Liên hệ mua hàng :

Điện thoại :   0916448552
Email : vinhtin.huyho@gmail.com

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Magma

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Magma - Inox
MAT 120S - 120 Lít : 4.650.000 đ/bộ
MAT 150S - 150 Lít : 5.400.000 đ/bộ
MAT 180S - 180 Lít : 6.300.000 đ/bộ
MAT 200S - 200 Lít : 7.100.000 đ/bộ
MAT 240S - 240 Lít : 10.300.000 đ/bộ
MAT 300S - 300 Lít : 14.000.000 đ/bộ
Máy nước nóng năng lương mặt trời Magma - Aluminum
MAT 120A - 120 Lít : 4.950.000 đ/bộ
MAT 150A - 150 Lít : 5.700.000 đ/bộ
MAT 180A - 180 Lít : 6.700.000 đ/bộ
MAT 200A - 200 Lít : 7.500.000 đ/bộ
MAT 240A - 240 Lít :10.700.000 đ/bộ
MAT 300A - 300 Lít :14.500.000 đ/bộ
Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời công nghiệp Magma

MAG-500-500 Lít 25.500.000 đ/bộ

MAG-1000-1000 Lít 48.000.000 đ/bộ