Máy nước nóng Ferroli

Máy nước nóng Ferroli : Là sản phẩm nổi tiếng và đáng tin cậy, máy nước nóng Ferroli được nhiều khách hàng tin dùng bởi đây là sản phẩm có chất lượng tốt đã được kiểm chứng qua thực tế từ nhiều năm nay. Ferroli gồm 2 dòng sản phẩm thông dụng là máy nước nóng năng lượng mặt trời và máy nước nóng sử dụng điện.

Liên hệ mua hàng :

Điện thoại :   0916448552
Email : vinhtin.huyho@gmail.com

Máy nước nóng Ferroli

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Ferroli

160 lít - 12 ống :  10.840.000 đồng/bộ

180 lít - 14 ống :  12.075.000 đồng/bộ

200 lít - 16 ống :  13.600.000 đồng/bộ

230 lít - 18 ống :  14.700.000 đồng/bộ

260 lít - 22 ống :  16.650.000 đồng/bộ

300 lít - 26 ống :  21.400.000 đồng/bộ

400 lít - 30 ống :  26.730.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli HOT DOG 5L

HOT DOG 5L :    1.765.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 1.590.000 đồng/bộ
HOT DOG 5L :    1.920.000 đồng/bộ (có chống giật ELCB)
Giá khuyến mãi : 1.750.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli CUBO 15L, 30L

CUBO 15L :        2.440.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.200.000 đồng/bộ
CUBO 30L :        2.780.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.500.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli CUBO E 15L, 30L

CUBO E 15L :    2.595.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.340.000 đồng/bộ
CUBO E 30L :     2.940.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ M 15L, 20L, 30L, 50L

QQ M 15L :         2.455.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.200.000 đồng/bộ
QQ M 20L :         2.650.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.400.000 đồng/bộ
QQ M 30L :         2.815.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.530.000 đồng/bộ
QQ M 50L :         4.030.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.630.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ ME 15L, 20L, 30L, 50L

QQ ME 15L :       2.630.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.370.000 đồng/bộ
QQ ME 20L :       2.835.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.550.000 đồng/bộ
QQ ME 30L :       3.010.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.700.000 đồng/bộ
QQ ME 50L :       4.410.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.970.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ TE 15L, 20L, 30L

QQ TE 15L :       2.760.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.490.000 đồng/bộ
QQ TE 20L :       2.950.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng/bộ
QQ TE 30L :        3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.840.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ AE 15L, 20L, 30L, 50

QQ AE 15L :       2.920.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.630.000 đồng/bộ
QQ AE 20L :       3.110.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng/bộ
QQ AE 30L :       3.310.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.980.000 đồng/bộ
QQ AE 50L :       4.620.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 4.160.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli QQ SE 15L, 20L, 30L

QQ SE 15L :       3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.840.000 đồng/bộ
QQ SE 20L :       3.330.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.000.000 đồng/bộ
QQ SE 30L :       3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.190.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI TE 15L, 20L, 30L

VERDI TE 15L :  3.035.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.730.000 đồng/bộ
VERDI TE 20L :  3.200.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.890.000 đồng/bộ
VERDI TE 30L :  3.425.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.080.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI DE 15L, 20L, 30L

VERDI DE 15L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.840.000 đồng/bộ
VERDI DE 20L3.310.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.980.000 đồng/bộ
VERDI DE 30L :  3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.180.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI AE 15L, 20L, 30L

VERDI AE 15L3.255.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 2.930.000 đồng/bộ
VERDI AE 20L3.425.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.080.000 đồng/bộ
VERDI AE 30L :  3.645.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.280.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli VERDI SE 15L, 20L, 30L

VERDI SE 15L : 3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.050.000 đồng/bộ
VERDI SE 20L3.530.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.180.000 đồng/bộ
VERDI SE 30L :  3.750.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi : 3.380.000 đồng/bộ

Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI ECO 20L
INFINITI ECO 20L3.150.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :      2.750.000 đồng/bộ
Bình nước nóng gián tiếp Ferroli INFINITI PLUS 20L
INFINITI PLUS 20L3.360.000 đồng/bộ
Giá khuyến mãi :   2.950.000 đồng/bộ