Hệ thống điện mặt trời 10.8 KWP - 3 pha

- Số lượng tấm pin: 30 Canadian Solar
- Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
- Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 1.300 kWh
- Số tiền tiết kiệm/tháng: 2.775.000 - 4.340.000đ
- Tương đương cây xanh được trồng: 38

hethonghoaluoi_khongluutru

Đặc điểm của hệ thống điện mặt trời hòa lưới không dự phòng ( lưu trữ )
 - Chi phí đầu tư thấp nhất
 - Thời gian hoàn vốn 5-6 năm
 - Không sử dụng hết sẽ hòa lại điện lưới
 - Không thay đổi hệ thống dây điện trong nhà
 - Mất điện không sử dụng được