Hệ thống điện mặt trời 4.32 KWP - 3 pha

- Số lượng tấm pin: 12 Canadian Solar
- Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
- Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 519 kWh
- Số tiền tiết kiệm/tháng: 1.108.000 - 1.733.000đ
- Giúp giảm nhiệt, làm mát cho ngôi nhà của bạn

hethonghoaluoi_khongluutru

Đặc điểm của hệ thống điện mặt trời hòa lưới không dự phòng ( lưu trữ )
 - Chi phí đầu tư thấp nhất
 - Thời gian hoàn vốn 5-6 năm
 - Không sử dụng hết sẽ hòa lại điện lưới
 - Không thay đổi hệ thống dây điện trong nhà
 - Mất điện không sử dụng được