Hệ thống điện mặt trời 6.48 KWP - 3 pha

- Số lượng tấm pin: 18 Canadian Solar
- Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
- Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 778 kWh
- Số tiền tiết kiệm/tháng: 1.661.000 - 2.597.000đ
- Tương đương cây xanh được trồng: 22

hethonghoaluoi_khongluutru

Đặc điểm của hệ thống điện mặt trời hòa lưới không dự phòng ( lưu trữ )
 - Chi phí đầu tư thấp nhất
 - Thời gian hoàn vốn 5-6 năm
 - Không sử dụng hết sẽ hòa lại điện lưới
 - Không thay đổi hệ thống dây điện trong nhà
 - Mất điện không sử dụng được