Sản phẩm

Máy nước nóng điện gián tiếp Ariston - ANDRIS2 B 15-30

ANDRIS2 B-15 : 3,000,000 đồng/bộ

ANDRIS2 B-30 : 3,350,000 đồng/bộ

Bình đun nước sôi Centon
70207 W - 7.5L: 19.600.000 đồng/bộ
70215 W - 15L : 25.700.000 đồng/bộ
70225 W - 25L : 28.200.000 đồng/bộ
70240 W - 40L : 28.400.000 đồng/bộ
Máy nước nóng Heat pump Atlantic Explorer 200L & 270L
Atlantic Explorer 200L : 44.800,000 đ/bộ
Atlantic Explorer 270L : 46.000,000 đ/bộ
Máy nước nóng Heat pump Atlantic Egeo 200L & 270L
Atlantic Egeo 200L : 40.800,000 đ/bộ
Atlantic Egeo 270L : 43.500,000 đ/bộ
Máy nước nóng gián tiếp điện ATLANTIC ONDEO HZ

ATLANTIC ONDEO HZ 20L : 3.050.000 đồng/bộ

ATLANTIC ONDEO HZ 30L : 3.600.000 đồng/bộ

Vòi sen nóng lạnh INAX BFV-515S
Giá sản phẩm :

BFV-515S :
 13.500.000 đồng/bộ
Sen tắm nhiệt độ INAX  BFV-6013T

Giá sản phẩm :

 BFV-6013T : 7.500.000 đồng/bộ

Vòi cảm ứng INAX AMV-90 (220V)
Giá sản phẩm :

AMV-90 ( 220V )
 : 6.685.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 5.950.000 đồng/bộ
Vòi cảm ứng INAX AMV-50B
Giá sản phẩm :

AMV-50B
 : 8.500.000 đồng/bộ

Giá khuyến mãi : 7.390.000 đồng/bộ