Sản phẩm

Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8998EP
WH8998EP : 3.900.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.600.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8998E
WH8998E : 3.100.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 2.800.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8558EP
WH8558EP : 3.750.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi : 3.450.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon GENERATION - WH8338E
WH8338E : 2.950.000 đồng / bộ ( 4.5 KW )
Giá khuyến mãi : 2.650.000 đồng / bộ

WH8338E : 3.050.000 đồng / bộ ( 5.5 KW )
Giá khuyến mãi : 2.750.000 đồng / bộ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon ZILLENIUM - WH8118EP
WH8118EP : 3.550.000 đồng / bộ ( 4.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.250.000 đồng / bộ

WH8118EP : 3.650.000 đồng / bộ ( 5.5 KW )
Giá khuyến mãi : 3.350.000 đồng / bộ
Phòng xông hơi sauna
Giá - Liên hệ
Máy xông hơi nước Amarec
4.5 KW -   6.000.000  đ/bộ
7    KW -   7.000.000  đ/bộ
8.5 KW -   Liên hệ
10 KW - 36 KW - Liên hệ
Máy nước nóng điện trực tiếp Centon MULTI-POINT - M777E
M777E : 3.550.000 đồng / bộ
Giá khuyến mãi :
 3.250.000 đồng / bộ
Máy xông hơi sauna Amarec
4.5 KW -   6.000.000  đ/bộ
6    KW -   7.000.000  đ/bộ
8    KW -   Liên hệ
Máy xông hơi nước Amazon 10KW - 24 KW
10 KW - 24  KW -   Liên hệ
Máy xông hơi nước Amazon
4    KW -   6.000.000  đ/bộ
6    KW -   7.000.000  đ/bộ
9    KW -   9.000.000  đ/bộ
24  KW -   Liên hệ
Máy xông hơi sauna - Amazon

4.5 KW -   6.000.000  đ/bộ
6    KW -   7.000.000  đ/bộ
9    KW -   9.000.000  đ/bộ
25  KW -   Liên hệ