Sản phẩm

Tủ điện điều khiển Bơm hồi nước nóng PC-10A

Giá tủ điện tiêu chuẩn:

• C.suất 500W-1pha : 2.000.000 đ/tủ
• C.suất 2.0KW-1pha : 2.550.000 đ/tủ
• C.suất 3.5KW-1pha : 2.850.000 đ/tủ

Bình nước nóng RHEEM - Dòng Công nghiệp

613050 -   60L : 38,500,000 đ/bộ

613315 - 315L : 40.600,000 đ/bộ

616315 - 315L : 45.700.000 đ/bộ